Enkäten består av påståenden. Ta ställning till hur väl du tycker påståendet stämmer.

När du har tagit ställning till om du instämmer i påståendet kryssar du för det alternativ som passar bäst.


Kön: *
 Man
 Kvinna
Hur gammal är du?: *
 Under 30 år
 Mellan 30-50 år
 Över 50 år
Är du chef?: *
 Nej
 Ja enhetschef/arbetsledare
 Ja resultat- förvalningschef
Vilken kommun arbetar du i?:

 * Obligatoriskt fält